Kardiotokografia

Badanie KTG inaczej kardiotokografia pozwala na jednoczesne monitorowanie i graficzne przedstawienie akcji serca płodu z jednoczasową oceną czynności skurczowej mięśnia macicy i ruchów płodu. Kardiotokografia pozwala określić:

 • podstawową czynność serca płodu
 • występowanie bradykardii / tachykardii
 • występowanie akceleracji / deceleracji
 • wystąpienie nieregularności i/lub zaburzeń rytmu serca płodu

Rozpoznanie nieprawidłowości funkcji serca płodu stanowi wskazanie do poszerzenia diagnostyki.

Kardiotokografia jest badaniem bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym, niewymagającym specjalnego przygotowania. Rutynowo badanie KTG trwa 30 minut. Standardowo kardiotokografia wykonywana jest w ramach opieki przedporodowej. Pierwsze badanie KTG w prawidłowo przebiegającej ciąży wykonuje się około 37 tygodnia. Następne badania KTG wykonuje się 1-2 razy w tygodniu, jak również śródporodowo w zależności od zaleceń lekarza.

Dodatkowymi wskazaniami do wcześniejszego lub częstszego wykonywania KTG są m. in.:

 • słabsze odczuwanie ruchów płodu
 • hipotrofia płodu
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby nerek, serca u matki
 • ciąża po terminie
 • cholestaza ciężarnych
 • cukrzyca ciążowa