Zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia rytmu krwawień miesiączkowych uznaje się za objaw a nie chorobę wynikający z zaburzeń czynności organizmu kobiety na różnych etapach funkcjonowania osi wzajemnych zależności hormonalnych: podwzgórze-przysadka-jajnik. Nieprawidłowości te mogą również wynikać z zaburzeń czynności innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, chorób metabolicznych, zaburzeń odżywiania, czy też stosowanych leków.

W prawidłowo przebiegającym cyklu miesiączkowym wystąpienie krwawienia miesiączkowego wynika z prawidłowości przebiegu skomplikowanych procesów hormonalnych i braku zapłodnienia komórki jajowej.

Zaburzenia miesiączkowania mogą występować pod postacią:

  • pierwotny brak miesiączki – brak miesiączki u kobiet po 16 roku życia
  • wtórny brak miesiączki – brak miesiączki przez okres dłuższy niż 3 miesiące
  • rzadkie miesiączki – odstępy między miesiączkami są nieregularne i trwają dłużej niż 32 dni
  • częste miesiączki – cykle miesiączkowe krótsze niż 22 dni
  • skąpe miesiączkowanie,
  • nadmiernie obfite miesiączkowanie,
  • krwawienie międzymiesiączkowe
  • bolesne miesiączkowanie

Należy pamiętać, że najczęstszą przyczyną zatrzymania krwawienia miesiączkowego jest ciąża. Po jej wykluczeniu należy wdrożyć diagnostykę pozwalającą określić przyczynę zaburzeń miesiączkowania. Leczenie w każdym przypadku jest indywidualne i zależne od precyzyjnie postawionej diagnozy.