Inseminacja wewnątrzmaciczna

Inseminacja wewnątrzmaciczna jest jedną z najczęściej stosowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie. Polega na podaniu odpowiednio przygotowanego (wypreparowanego) nasienia bezpośrednio do jamy macicy w cyklu spontanicznym lub po wcześniejszej stymulacji owulacji (cytrynian klomifenu / gonadotropiny). Inseminacja wewnątrzmaciczna jest zabiegiem prostym i bezpiecznym, wykonywanym przy pomocy miękkiego cewnika, bez konieczności znieczulenia.

Największy odsetek powodzeń przypada na pierwsze cztery cykle inseminacji. Skumulowany odsetek ciąż w grupie młodych kobiet sięga 30-40%.

Główne wskazania do inseminacji wewnątrzmacicznej obejmują:

  • czynnik męski niepłodności
  • czynnik szyjkowy niepłodności
  • endometrioza I/II stopnia
  • czynnik immunologiczny niepłodności
  • niepłodność o niewyjaśnionej przyczynie
  • zaburzenia ejakulacji