USG piersi

Ultrasonografia piersi jest metodą obrazowania przy pomocy ultradźwięków struktury gruczołów sutkowych. Pozwala na dokładną ocenę utkania gruczołu piersiowego, ocenę ewentualnych zmian chorobowych (także tych niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym, jak również niewidocznych w mammografii), oraz węzłów chłonnych dołów pachowych.

Ultrasonografia piersi stosowana jest w celach diagnostycznych lub przesiewowych. Jest zalecane u kobiet po 20 roku życia, jako badanie uzupełniające dla samobadania piersi i badania lekarskiego.

Badanie ultrasonograficzne piersi nie wymaga specjalnego przygotowania, może być wykonywane w dowolnej fazie cyklu miesiączkowego, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Jedynie u kobiet, które skarżą się na tkliwość piersi przed miesiączką wskazane jest wykonanie badania w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego. Usg piersi może być bezpiecznie wykonywane u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Na badanie należy zgłosić się z wcześniejszymi wynikami badań -usg piersi, mammografii, biopsji.

Najważniejsze wskazania:

  • badanie profilaktyczne u kobiet po 20 roku życia
  • badanie uzupełniające po mammografii
  • w przypadku wyczuwalnych palpacyjnie nieprawidłowości w obrębie piersi (guzki, zgrubienia)
  • w trakcie hormonoterapii
  • w przypadku obecności wycieku z brodawki sutkowej
  • badanie z wyboru u kobiet w ciąży
  • w przypadku klinicznych wykładników zapalenia piersi, podejrzenia ropnia piersi