Biopsja mammotomiczna

Biopsja mammotomiczna (biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią) jest jedną z najnowocześniejszych metod pobierania wycinków z podejrzanych zmian w piersiach.

Aparatura do biopsji mammotomicznej składa się z urządzenia wytwarzającego próżnię połączonego z igłą wyposażoną w tnący mechanizm rotacyjny. Mechanizm ten poprzez obrót wokół własnej osi umożliwia pobranie wielu wycinków z obszaru podejrzanej tkani piersi z pojedynczego wkłucia. Uzyskany materiał biopsyjny w każdym przypadku przekazywany jest do badania histopatologicznego. Pozwala to na precyzyjne postawienie rozpoznania i zaplanowanie dalszego postępowania. Postęp i zakres zabiegu kontrolowany jest przez lekarza wykonującego na ekranie monitora ultrasonografu. Dzięki metodzie pojedynczego wkłucia uzyskuje się doskonały efekt kosmetyczny w postaci drobnej blizny. Ma to również istotne znaczenie w zakresie zachowania tzw. czystości onkologicznej. Zabieg przeciętnie trwa około 20 minut. Pacjentka bardzo szybko wraca do normalnej aktywności zawodowej i rodzinnej.

Biopsja mammotomiczna poprzedzona jest przez usg piersi i/lub mammografię. W każdym przypadku wyniki tych badań należy przedstawić lekarzowi wykonującemu zabieg.

Przygotowanie do biopsji mammotomicznej:

  • wykonanie – morfologii krwi, parametrów krzepnięcia, HCV
  • odstawienie pochodnych kwasu acetylosalicylowego na 5 dni przed zabiegiem
  • w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny należy przestawić leczenie na heparynę drobnocząsteczkową na 7 dni przed zabiegiem
  • leki p-nadciśnieniowe, nasercowe i inne należy przyjąć wg. stałego harmonogramu biopsji nie należy wykonywać w okresie okołomiesiączkowym

Po zabiegu:

  • założony jest opatrunek uciskowy, który należy zdjąć w 1 dobie
  • należy unikać kąpieli i mycia rany mydłem
  • przez kolejne 5 dni należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego

UWAGA !! ZABIEG BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ WYKONYWANY JEST W WARUNKACH SZPITALNYCH

ZAWSZE NALEŻY ODEBRAĆ WYNIK BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO!