Samobadanie piersi

Samobadanie piersi jest metodą, która polega na starannym oglądaniu oraz badaniu przez dotyk piersi. Jest to metoda zdecydowanie mniej dokładna niż mammografia, jednak stosowana w regularnych odstępach czasu pozwala na poznanie budowy własnych piersi i wykrycie niewielkich nieprawidłowości.

Samobadanie piersi składa się z kilku etapów:

1. OGLĄDANIE
W tym celu najlepiej rozebrać się do pasa i stanąć przed lustrem najpierw ze swobodnie opuszczonymi rękoma wzdłuż ciała, a następnie opartymi na biodrach.

Należy dokładnie obejrzeć piersi oceniając ich wygląd, kształt, wielkość, zabarwienie brodawek, a także czy nie pojawiły się zmiany koloru, wciągnięcia skóry, brodawki, wypryski, owrzodzenia.

Piersi należy oglądać zarówno z przodu, jaki i z profilu przy uniesionych rękach ku górze. Następnie pochylając się ku przodowi należy obserwować czy wraz z ruchem nie pojawiają się zmiany w kształcie piersi, pofałdowania skóry lub wciągniecie brodawki.

2. PALPACJA
Przed rozpoczęciem badania należy ułożyć się w pozycji leżącej wygodnie na plecach podkładając jedną rękę pod głowę. Badanie przeprowadzić można również w pozycji stojącej zakładając rękę po stronie badanej piersi za głowę. Badanie prawej piersi wykonuje się lewą ręką. Analogicznie postępuje się badając drugą pierś.

Mocno uciskając pierś dłonią należy stopniowo przemieszczać dłoń po całym obszarze piersi, tak, aby nie pominąć żadnego z jej fragmentów. Pozwala to na dokładną ocenę struktury budowy piersi.

W dalszym etapie należy sprawdzić pachę i dołki nadobojczykowe szukając ewentualnych guzków mogących odpowiadać powiększonym węzłom chłonnym.

Należy również ścisnąć brodawkę sprawdzając czy nie wycieka z niej jakiś płyn.

Po zakończeniu badania jednej piersi całą procedurę należy powtórzyć dla drugiej piersi.

Najlepszy moment do badania piersi to tydzień po zakończeniu krwawienia miesiączkowego. Kobiety, które już nie miesiączkują powinny wykonywać badanie w ten sam, wybrany dzień miesiąca.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości stwierdzonych w samodzielnym badaniu piersi
  • gdy nie wiemy jak poprawnie badać piersi
  • gdy w najbliższej rodzinie występowały zachorowania na raka piersi