USG w ciąży

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym badaniem diagnostycznym w ciąży. Wykonywana powinno być zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginkologicznego, obowiązkowo trzy razy w ciąży. Podstawowym celem badania ultrasonograficznego w ciąży jest rozpoznanie nieprawidłowości w zakresie rozwoju płodu, co zwiększa szanse na postawienie pełnego rozpoznania i wdrożenie właściwego postępowania przed- lub poporodowego. Zakres tego badania jest zróżnicowany w zależności od wieku ciążowego. W przypadku dodatkowych wskazań badanie usg jest uzupełniane o dodatkowe elementy (np. ocena długości szyjki macicy, .przepływy dopplerowskie)

 

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE PRZED 10 TYGODNIEM CIĄŻY

  • Potwierdzenie ciąży wewnątrzmacicznej
  • Ocena obecności i liczby pęcherzyków ciążowych
  • Ocena obecności, liczby zarodków, kosmówek, owodni
  • Ocena pęcherzyka zarodkowego
  • Ocena narządu rodnego

 

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE POMIĘDZY 11-13(+6) TYGODNIEMCIĄŻY

  • Liczba pęcherzyków ciążowych i płodów
  • Ocena czynności serca płodu
  • Pomiary biometryczne płodu
  • Ocena anatomii płodu
  • Ocena markerów ultrasonograficznych najczęstszych abberacji chromosomowych (trisomia 21, 18, 13)

 

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W 18-22 ORAZ 28-32 TYGDONIU CIĄŻY.

Celem badania ultrasonograficznego w tym okresie ciąży jest szczegółowa ocena anatomii płodu oraz określenie przybliżonej masy płodu na podstawie parametrów biometrycznych:
BPD – wymiar dwuciemieniowy główki płodu
HC – obwód główki płodu
AC – obwód brzuszka płodu
FL – długość kości udowej płodu

Dodatkowo należy ocenić objętość płynu owodniowego, położenie łożyska zwłaszcza względem szyjki macicy.

Opracowane w oparciu o „Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym (2 grudnia 2011)”