Termoablacja endometrium

Termoablacja endometrium (błony śluzowej jamy macicy) jest nowoczesną metodą leczenia nieprawidłowych, nadmiernie obfitych krwawień miesiączkowych zwłaszcza w okresie okołomenopauzalnym oraz u kobiet, które nie planują więcej porodów. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które nie reagują prawidłowo na terapię hormonalną, lub też jest ona przeciwwskazana. Często stanowi alternatywę dla bardziej radykalnego postepowania, jakim byłoby usunięcie macicy. Zabieg pozwala, bowiem na zachowanie narządu rodnego i utrzymanie funkcji jajników.

W każdym przypadku warunkiem koniecznym do jego przeprowadzenia jest wykluczenie ciąży, wykonanie badania histopatologicznego endometrium oraz posiadanie aktualnego wyniku badania cytologicznego. Konieczne jest również wyleczenie ewentualnych stanów zapalnych pochwy, szyjki macicy i jamy macicy oraz usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej. Przed zabiegiem należy przeprowadzić dokładne badanie ginekologiczne z oceną ultrasonograficzną macicy celem wykluczenia innych przyczyn obfitych krwawień z jamy macicy. W niektórych przypadkach, bowiem nadmierne krwawienia miesiączkowe związane mogą być z obecnością polipów endometrialnych lub mięśniaków macicy zwłaszcza podśluzówkowych. W tych sytuacjach istnieją alternatywne metody postepowania polegające na usunięciu zmian patologicznych.

Termoablacja endometrium - błony śluzowej jamy macicy polega na termicznym jej zniszczeniu, aż do warstwy mięśniowej. Dzięki temu następuje zatrzymanie krwawień miesiączkowych aż do całkowitego ich braku. Ponadto istotną zaleta termoablacji endometrium jest znaczne ograniczenie inwazyjności, duża skuteczność, krótki czas zabiegu i okres rekonwalescencji jak również niewielki odsetek powikłań.

TECHNIKA ZABIEGU

Po uwidocznieniu we wzierniku szyjki macicy i odkażeniu pochwy do jamy macicy poprzez kanał szyjki wprowadzany jest specjalny cewnik - katater zakończony balonem silikonowym. Następnie balon wypełnia się roztworem glukozy, zwiększając tym samym jego objętość i powodując, że wypełnia jamę macicy szczelnie przylegając do jej ścian. Balon z cewnikiem podłączone są do specjalnego urządzenia, które po uruchomieniu procedury podgrzewa zawarta w balonie glukozę do temperatury 87C i utrzymuje stale ciśnienie w jego wnętrzu. Jest to bardzo ważne dla prawidłowości przebiegu i skuteczności zabiegu termoablacji endometrium. Zabieg termoablacji trwa 8 min, po tym czasie cewnik zostaje schłodzony, i w całości usunięty z jamy macicy. Cała procedura trwa około 20 minut.

Właściwa kwalifikacja pacjentek do zabiegu zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów ubocznych i ewentualnych powikłań. Wśród nich wymienia się: zapalenie błony śluzowej macicy, przebicie ściany macicy, krwiak macicy, urazy termiczne.

Przeciwwskazania do termoablacji endometrium:

  • Duże mięśniaki
  • Polipy endometrialne
  • Znacznie powiększona jama macicy
  • Wady anatomiczne macicy
  • Podejrzenie raka endometrium