Najważniejsze badania w ciąży

Najistotniejsza grupa badań laboratoryjnych wykonywana jest w pierwszym trymestrze:

1. Badania obowiązkowe:

  • grupa krwi i Rh (w przypadku czynnika Rh ujemnego u Pacjentki, należy wykonać badanie grupy krwi ojca dziecka)
  • przeciwciała odpornościowe
  • morfologia krwi
  • badanie ogólne moczu
  • stężenie glukozy w krwi na czczo
  • VDRL (test w kierunku kiły)

2. Badania zalecane:

  • HCV, HbsAg
  • HIV
  • toksoplazmoza, różyczka: przeciwciała IgG, IgM
  • konsultacja stomatologiczna

W trakcie pozostałych wizyt z reguły wystarczy badanie ogólne moczu i morfolgia. Dodatkowo między 24 a 28 tygodniem ciąży należy wykonać test doustnego obciążenia glukozą (75g glukozy) w celu wykrycia ewentualnej cukrzycy ciężarnych. Badanie to należy zalecić już podczas pierwszej wizyty w pierwszym trymestrze ciąży ciężarnym m. in. z otyłością, cukrzycą ciążową w przebiegu poprzedniej ciąży.

U kobiet z ujemnym wynikiem badania w kierunku toksoplazmozy w pierwszym trymestrze badanie należy powtórzyć między 21 a 26 tygodniem ciąży.

W okresie od 35 do 37 tygodnia obowiązuje pobranie posiewu w kierunku paciorkowców beta-hemolizujących (GBS). W tym przypadku wynik dodatni wskazuje na konieczność podania śródporodowo antybiotyków, aby zmniejszyć ryzyko transmisji na noworodka.

W grupie kobiet z ujemnym wynikiem badania w pierwszym trymestrze, ale ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: HIV, HCV, VDRL badania należy powtórzyć między 33 a 37 tygodniem ciąży.

Kobietom Rh ujemnym bez przeciwciał między 28 a 30 tygodniem ciąży należy zaproponować podanie profilaktycznej dawki immunoglobuliny anty-D.

Zakres badań laboratoryjnych dla ciężarnej opiera się o wytyczne wypracowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Wykonanie tych badań pozwala w miarę możliwości zmniejszyć ryzyko poważniejszych powikłań ciążowych u matki jak również na uniknięcie przenikania potencjalnych czynników infekcyjnych do płodu mogących prowadzić do chorób wrodzonych.