Badanie w kierunku GBS

Każda ciężarna między 35 a 37 tygodniem ciąży powinna mieć wykonany posiew w kierunku paciorkowca beta-hemolizujacego (GBS). GBS występują w pochwie, lub odbytnicy u około 10-30% ciężarnych kobiet. Wynik dodatni nie jest jednoznaczny z koniecznością rozpoczęcia natychmiastowego leczenia. Pozwala jednak na wyodrębnienie grupy pacjentek z wynikiem GBS dodatnim u których należy wdrożyć odpowiednią profilaktykę w celu ograniczenia do minimum ryzyka związanego z przenoszeniem bakterii z maki do płodu. Działanie profilaktyczne opiera się na antybiotykoterapii.

Wdrożenie profilaktyki śródporodowej dotyczy sytuacji:

 • rozpoczęcia porodu przed uzyskaniem wyniku posiewu
 • wystąpienie infekcji Str. Agalactiae gr. B u noworodka we wcześniejszych porodach
 • obecność Str. Agalactiae gr. B w posiewie moczu w aktualnej ciąży.
 • dodatni wynik posiewu Str. Agalactiae w obecnej ciąży – nie dotyczy pacjentek, u których planuje się cięcie cesarskie przed rozpoczęciem się porodu, lub pęknięciem błon płodowych
 • brak wyniku, lub wynik wątpliwy zwłaszcza w sytuacji:
  • porodu przed 37 tygodniem ciąży
  • czas od pęknięcia błon płodowych wynoszący > 18h
  • temperatura ciała >38C