Kiedy badanie piersi?

Samodzielne badanie piersi jest najprostszą i powszechnie akceptowaną formą profilaktyki i elementem wczesnego wykrywania raka piersi. Najlepiej wykonywać je kilka dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego. W przypadku kobiet po menopauzie może być to ten sam dowolny dzień każdego miesiąca.

PAMIETAJ ! Nikt nie zna tak Twojego ciała jak Ty sama. To Ty poprzez samokontrolę jesteś w stanie najszybciej wykryć nieprawidłowości w budowie piersi.

Samobadanie piersi obejmujedwa etapy:

1. OGLĄDANIE

W tym celu najlepiej rozebrać się do pasa i stanąć przed lustrem najpierw ze swobodnie opuszczonymi rękoma wzdłuż ciała, a następnie opartymi na biodrach.

Należy dokładnie obejrzeć piersi oceniając ich wygląd, kształt, wielkość, zabarwienie brodawek, a także czy nie pojawiły się zmiany koloru, wciągnięcia skóry, brodawki, wypryski, owrzodzenia.

Piersi należy oglądać zarówno z przodu, jaki i z profilu przy uniesionych rękach ku górze. Następnie pochylając się ku przodowi należy obserwować czy wraz z ruchem nie pojawiają się zmiany w kształcie piersi, pofałdowania skóry lub wciągniecie brodawki.

2. PALPACJA

Przed rozpoczęciem badania należy ułożyć się w pozycji leżącej wygodnie na plecach podkładając jedną rękę pod głowę. Badanie przeprowadzić można również w pozycji stojącej zakładając rękę po stronie badanej piersi za głowę. Badanie prawej piersi wykonuje się lewą ręką. Analogicznie postępuje się badając drugą pierś.

Mocno uciskając pierś dłonią należy stopniowo przemieszczać dłoń po całym obszarze piersi, tak, aby nie pominąć żadnego z jej fragmentów. Pozwala to na dokładną ocenę struktury budowy piersi.

W dalszym etapie należy sprawdzić pachę i dołki nadobojczykowe szukając ewentualnych guzków mogących odpowiadać powiększonym węzłom chłonnym.

Należy również ścisnąć brodawkę sprawdzając czy nie wycieka z niej jakiś płyn.

Po zakończeniu badania jednej piersi całą procedurę należy powtórzyć dla drugiej piersi.

Kiedy należy zgłosić się do lekarza?

  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości stwierdzonych w samodzielnym badaniu piersi
  • gdy nie wiemy jak poprawnie badać piersi
  • gdy w najbliższej rodzinie występowały zachorowania na raka piersi